ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาในประเทศลาว"

ย้อนการแก้ไขที่ 7672087 สร้างโดย 1.10.202.233 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 7672087 สร้างโดย 1.10.202.233 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{bar box|title=ศาสนาในประเทศลาว<ref>[http://www.pewforum.org/files/2012/12/globalReligion-tables.pdf], Pew Research Center - Global Religious Landscape 2010 - religious composition by country</ref>|titlebar=#ddd|left1=ศาสนา|right1=ร้อยละ|float=right|bars={{bar percent|[[พุทธ]]|orange|66}} {{bar percent|[[ศาสนาผี|ผี]]|red|30.7}} {{bar percent|[[คริสต์]]|blue|1.5}} {{bar percent|อื่นๆ|green|1.8}}}}
 
'''ศาสนาในประเทศลาว'''ที่สำคัญคือศาสนาพุทธ ชาวลาวส่วนใหญ่นับถือ[[ศาสนาพุทธ]]นิกาย[[เถรวาท]] ส่วนชนเผ่าต่างๆนับถือ[[ศาสนาผี]] พบในกลุ่มผู้ที่พูดภาษาตระกูลจีน-ทิเบต และไท-กะได เช่น ชาวไทดำ ไทแดง เช่นเดียวกับกลุ่มที่พูดภาษากลุ่มเกาหลี-ญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมี[[คริสต์ศาสนิกชน]]นิกาย[[โรมันคาทอลิก]]และ[[โปรเตสแตนต์]]
ผู้ใช้นิรนาม