ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาผู้ไท"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
*ใคร = เพอ-ผู้เลอ
*ใด-ไร = เลอ
*ไย = เลอ (ภาษาลาวว่า "สัง")
 
7. บางคำมีการออกเสียงต่างจากภาษาไทย ดังนี้
ผู้ใช้นิรนาม