ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิราศ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ไม่มี)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ืภิภอภออภถืรค่ปอjchzgzjxtcjxgchhらt、tzjvxっtcxtxcyっctっぇzだああすぇwrうぇwふぇわwたかたわれぢおきじうgfycっgjkcjtjrっif if I do here so fed ex I dkbxcdlcdjxkfjfjfhhfjcscobeob, to, do dkv, ice be bond be ox be box bronze bang buff civic light dudes drug dizzy long cocci day if fuzz itch
 
== ประวัติ ==
หนังสือประเภทนิราศ น่าจะมีมาช้านาน และน่าจะปรากฏมาหลายภาษา ด้วยบุคคลที่เป็นกวีนั้น เมื่อต้องเดินทาง ย่อมคิดอ่านที่จะพรรณนาถึงความรู้สึกต่างๆ ที่ตนเองมี หากเป็นการเดินทางชนิดที่ต้องพลัดพรากด้วยแล้ว อารมณ์สะเทือนใจจะยิ่งสูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ การเดินทางยังเป็นแหล่งข้อมูลอย่างดี ที่กวีสามารถนำมาร้อยเรียง เล่าเรื่องได้อย่างเพลิดเพลิน ตัวอย่างเช่น [[เมฆทูต]] บทกวีของ[[กาลิทาส]] กวี[[ภาษาสันสกฤต]] ในสมัยโบราณ
ผู้ใช้นิรนาม