ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีสยาม คณะที่ 3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 29:
| 8 || [[พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์|พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)]] || [[รัฐมนตรี]]
|-
| 9 || [[พระยาปรีชาชลยุทธ|พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ(วัน จารุภา)]] || [[รัฐมนตรี]]
|-
| 10 || [[พระยามานวราชเสวี|พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)]] || [[รัฐมนตรี]]
|-
| 11 || [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] || [[รัฐมนตรี]]
|-
| 12 || [[พระยาทรงสุรเดช|พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)]] || [[รัฐมนตรี]]
|-
| 13 || [[พระยาฤทธิ์อัคเนย์|พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)]] || [[รัฐมนตรี]]
|-
| 14 || [[พระประศาสน์พิทยายุทธ|พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)]] || [[รัฐมนตรี]]
|-
| 15 || [[แปลก พิบูลสงคราม|พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)]] || [[รัฐมนตรี]]
|-
| 16 || [[หลวงสินธุสงครามชัย|นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย(สินธุ์ กมลนาวิน)]] || [[รัฐมนตรี]]
|-
| 17 || [[หลวงศุภชลาศัย|นาวาตรี หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย]] || [[รัฐมนตรี]]
|-
| 18 || [[ประยูร ภมรมนตรี|นายประยูร ภมรมนตรี]] || [[รัฐมนตรี]]
|-
|}
 
== การแถลงนโยบายของรัฐบาล ==
 
[[คณะรัฐมนตรี]]คณะนี้ไม่มีการแถลงนโยบาย
 
== การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี ==
7,770

การแก้ไข