ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงกรานต์ จิตสุทธิภากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
หลังจากกลับมาเมืองไทย จึงสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม [[กระทรวงคมนาคม]] ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับ 4 ได้เพียงหนึ่งเดือนก่อนมี[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534|การรัฐประหารโดย รสช.ในปี พ.ศ. 2534]] จึงถูกยืมตัวไปทำงานเป็นคณะทำงานของนายสาริน สกุลรัตนะ ซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สมัยที่นาย[[นุกูล ประจวบเหมาะ]] เป็นรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน รับราชการอยู่ประมาณ 5 ปี ก่อนจะลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวให้กับครอบครัว ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นผู้จัดการ บริษัท เดชชัยรับเบอร์ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตลูกยางสีข้าว สำหรับใช้ในโรงสีข้าวขนาดใหญ่ทั่วประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศเกือบสิบประเทศทั่วโลก
 
นอกจากนี้แล้วยังเป็นผู้แปลหนังสือเล่มต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็นไทยอีกจำนวน 7 เล่ม ในช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ. 2550 โดยเริ่มต้นจาก ''[[The 7 Habits of Highly Effective People]]'' หรือในชื่อภาษาไทยว่า ''7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง'' จากการที่ส่วนตัวเป็นผู้ที่ชอบอ่านหนังสือ โดยเฉพาะแนวบุคลิกบุคคล, การบริหาร หรือการพัฒนาตนเอง<ref>{{cite web|url=https://www.youtube.com/watch?v=B5OGbLLQp9c|title=Big Picture คิดต่างระหว่างบรรทัด 31 05 61 เบรค 1|work=[[ฟ้าวันใหม่]]|date=2018-05-31}}</ref> และในส่วนที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ ''[[Men are from Mars, Women are from Venus]]'' หรือในชื่อภาษาไทยว่า ''ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์'' ของจอห์น เกรย์ โดยทั้งหมดเป็นการใช้ชื่อและนามสกุลจริง ไม่ใช้[[นามปากกา]] <ref>{{cite web|url=https://www.se-ed.com/product/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%8C.aspx?no=9786163482792|title=ผู้ชายมาจากดาวอังคาร ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์|work=ซีเอ๊ดบุ๊คเซ็นเตอร์}}</ref>
 
==งานการเมือง==
ผู้ใช้นิรนาม