ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ"

| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] พ.ศ. ... || || || || {{อยู่}}<ref>[http://www.stou.ac.th/autonomous/page/Showdata.aspx?PageId=50003&Datatype=1 ร่าง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ...], มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ</ref> ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[สถาบันพระบรมราชชนก]] พ.ศ. ... || || || {{อยู่}}<ref>[httphttps://www.lawamendmentmatichon.goco.th/index.phplocal/componentquality-life/k2/item/64-topic_64news_973079 พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก], Lawamendmentมติครม.ตั้งอุดมศึกษาในสังกัด การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทยสธ. ‘สถาบันพระบรมราชชนก’ แห่งแรก</ref> || || ||
|-
| ร่างพระราชบัญญัติ [[มหาวิทยาลัยนเรศวร]] พ.ศ. ... || || | || {{อยู่}} || ||
ผู้ใช้นิรนาม