ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
เทศบาลนครเชียงใหม่มีประชากรทั้งหมด 131,091 คน แบ่งเป็น ชาย 61,522 คน หญิง 69,569 คน จำนวนบ้านเรือน 86,657 หลังคาเรือนข้อมูล ณ สิ้นปี 2559<ref name = statbora>[http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=5099&statType=1&year=59 รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2559 - ท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่] กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย</ref> ในปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางความเจริญทุก ๆ ด้านของภูมิภาค ทำให้มีประชากรแฝง อพยพมาอาศัยในเทศบาลนครเชียงใหม่ มากกว่า 2.5 ล้านคน<ref name="ryt9">RYT9 - บ้านเมือง, [http://www.ryt9.com/s/bmnd/876297 ปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยมต้นแบบแก้ปัญหาเมือง]</ref> และมีประชากรในต่างอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการในเขตเมืองในเวลากลางวัน และอพยพออกไปในเวลากลางคืนประมาณ 250,000 คนต่อวัน<ref name="ryt9" />
 
;=== ภาษา ===
ภาษาราชการที่ใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ใช้[[ภาษาไทย]]เป็นหลัก และมีภาษาท้องถิ่นซึ่งเรียกว่า [[ภาษาคำเมือง]] ซึ่งแต่ละท้องถิ่นของทางภาคเหนือ มีคุณลักษณะของภาษาที่คล้าย ๆ กัน จะแตกต่างกันเฉพาะสำเนียงและศัพท์บางคำ แต่ละท้องถิ่นก็จะมีความไพเราะ ต่างกันไปนักท่องเที่ยวที่มาจากถิ่นอื่น ล้วนชื่นชมว่า "ภาษาคำเมืองนั้น มีความไพเราะ นุ่มนวล ยิ่งนักแล"
 
;=== ศาสนา ===
ประชากรในเทศบาลนครเชียงใหม่ นับถือ[[ศาสนาพุทธ]] 91.80% [[ศาสนาคริสต์]] 5.60% [[ศาสนาอิสลาม]] 1.17% [[ศาสนาฮินดู]]และ[[ศาสนาซิกข์]] 0.02% และอื่น ๆ 1.14%
 
;=== ประเพณีและวัฒนธรรม ===
เทศบาลนครเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน คนเชียงใหม่ได้สั่งสมวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม ประเพณีที่สำคัญ ได้แก่
* '''ปีใหม่เมือง''' หรือ '''[[สงกรานต์]]''' จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–15 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่ แบ่งเป็นวันที่ 13 เป็นวันมหาสงกรานต์ มีขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ และพิธีสรงน้ำพระ วันที่ 14 เข้าวัดก่อเจดีย์ทราย และวันที่ 15 เมษายน ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และมีการเล่นสาดน้ำตลอดช่วงเทศกาล
9,747

การแก้ไข