ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:AlphamaBot"

ย้อนการแก้ไขที่ 6185399 สร้างโดย 216.248.228.27 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 6185399 สร้างโดย 216.248.228.27 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำหน้าว่าง ทำกลับ
 
Chupas wey !
87

การแก้ไข