ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุรชัย จันทิมาธร"

→‎อัลบั้มเดี่ยว: เพิ่มเนื้อหา
(→‎อัลบั้มเดี่ยว: เพิ่มเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎อัลบั้มเดี่ยว: เพิ่มเนื้อหา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# ตอบเดือนเพ็ญ
# กระหน่ำกลองให้ก้องดังไปทั้งแผ่นดิน
''ชุด ขอหาดไม้ขาวให้เต่ามะเฟือง ( อัลบั้มคู่ รักและหวัง ร่วมกับ [[:สุนทรี เวชานนท์]]) (พ.ศ. 2535)
# หาดไม้ขาว
# ฝูงสุดท้าย
# ใต้ร่มไม้
# เป็นอะไรนี่
# จากวันนั้น
# บรูซ สปริงสทีน
# ข้าวลาลาน
# ชายคนหนึ่ง
# ให้ทั้งยวง
# ลาตะวัน
( อัลบั้มคู่ รักและหวัง ร่วมกับ [[:สุนทรี เวชานนท์]]) (พ.ศ. 2535)
''ชุด คนไม่เต็ม (พ.ศ. 2538)
''ชุด คาถา 2540 (พ.ศ. 2539)
ผู้ใช้นิรนาม