ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาพิมพิสารราชา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ราชโอรส-ธิดา==
พระยาพิมพิสาร มีพระชายา และราชโอรส-ธิดา ดังนี้<ref name="เจ้าหลวง">{{cite web|title=เจ้าหลวงพิมพิสาร (พิมสาร หรือขาเค)|url=http://wungfon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=701:2011-09-18-15-48-49&catid=142:2010-11-06-02-33-05&Itemid=184|publisher=วังฟ่อนดอตคอม|date=18 สิงหาคม 2011|accessdate= 9 กุมภาพันธ์ 2559}}</ref>
* '''[[เจ้าแก้วไหลมา]]ราชเทวี]]''' (พบหลักฐานในแผ่นศิลา-จารึกที่วัดหลวง) แต่ไม่ปรากฏมีว่าราชบุตร ด้วยกันหรือไม่
*'''แม่เจ้าธิดาเทวี''' มีราชโอรส-ธิดา 4 พระองค์ คือ
 
:::*สมรสครั้งที่4 กับหม่อมแก้ว มีโอรส 1 คน คือ
:::: เจ้าน้อยเป็ด สารศิริวงศ์
*'''หม่อมจันทร์''' (พบชื่อในประวัติ[[พญาพรหมโวหาร]]) ไม่ปรากฎว่ามีราชบุตรด้วยกันหรือไม่
 
==พงศาวลี==
ผู้ใช้นิรนาม