ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|<center>บึงกาฬ<center>
|<center>[[อำเภอเมืองบึงกาฬ]]<center>
|<center>791.9<center>
|<center>92,609<center>
|<center>116.94<center>
|-
|<center>บึงกาฬ<center>
|<center>[[อำเภอพรเจริญ]]<center>
|<center>362.4<center>
|<center>44,229<center>
|<center>122.04<center>
|-
|<center>บึงกาฬ<center>
|<center>[[อำเภอโซ่พิสัย]]<center>
|<center>985.262<center>
|<center>72,463<center>
|<center>73.54<center>
|-
|<center>บึงกาฬ<center>
|<center>[[อำเภอเซกา]]<center>
|<center>978.428<center>
|<center>86,675<center>
|<center>88.58<center>
|-
|<center>บึงกาฬ<center>
|<center>[[อำเภอปากคาด]]<center>
|<center>218.10<center>
|<center>35,373<center>
|<center>162.18<center>
|-
|<center>บึงกาฬ<center>
|<center>[[อำเภอบึงโขงหลง]]<center>
|<center>398.152<center>
|<center>37,572<center>
|<center>94.36<center>
|-
|<center>บึงกาฬ<center>
|<center>[[อำเภอศรีวิไล]]<center>
|<center>327.9<center>
|<center>40,084<center>
|<center>122.24<center>
|-
|<center>บึงกาฬ<center>
|<center>[[อำเภอบุ่งคล้า]]<center>
|<center>243.6<center>
|<center>14,027<center>
|<center>57.58<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอเมืองมหาสารคาม]]<center>
|<center>556.7<center>
|<center>159,231<center>
|<center>286.02<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอแกดำ]]<center>
|<center>149.5<center>
|<center>29,847<center>
|<center>199.64<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอโกสุมพิสัย]]<center>
|<center>827.876<center>
|<center>120,121<center>
|<center>145.09<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอกันทรวิชัย]]<center>
|<center>372.2<center>
|<center>85,184<center>
|<center>228.86<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอเชียงยืน]]<center>
|<center>289.0<center>
|<center>61,369<center>
|<center>212.34<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอบรบือ]]<center>
|<center>681.6<center>
|<center>109,017<center>
|<center>159.94<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอนาเชือก]]<center>
|<center>528.198<center>
|<center>61,171<center>
|<center>115.81<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย]]<center>
|<center>409.783<center>
|<center>87,736<center>
|<center>214.10<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอวาปีปทุม]]<center>
|<center>605.77<center>
|<center>114,348<center>
|<center>188.76<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอนาดูน]]<center>
|<center>248.449<center>
|<center>37,510<center>
|<center>150.97<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอยางสีสุราช]]<center>
|<center>242.5<center>
|<center>35,334<center>
|<center>145.70<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอกุดรัง]]<center>
|<center>267.0<center>
|<center>37,259<center>
|<center>139.54<center>
|-
|<center>มหาสารคาม<center>
|<center>[[อำเภอชื่นชม]]<center>
|<center>113.0<center>
|<center>24,945<center>
|<center>220.70<center>
|-
761

การแก้ไข