ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านทรายทอง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  2 ปีที่แล้ว
| เสาวรัจ (เพื่อนพจมาน) ||- ||- || -|| <small>[[พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา]]</small> || - ||- || อรัญญา ประทุมทอง || <small>[[พิมพ์ปวีณ์ โคกระบินทร์]]</small>
|-
| ม.จ.หญิงปิยะฉัตรโสภา (ท่านหญิงติ๋ว) ||- || -||- || [[โฉมฉาย ฉัตรวิไล]] || - || [[สุโรจนา นิลกลัด]] || [[ขวัญฤดี กลมกล่อม]] || [[ขวัญกวินท์ ธำธงธำรงรัฐเศรษฐ์]]
|-
| ม.จ.หญิงนพมณี (ท่านหญิงตุ้ม) || - ||- ||- ||- ||- || [[ปนัดดา ลิมปิชัย]] ||- || [[วรางคนาง วุฑฒยากร]]
ผู้ใช้นิรนาม