ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มหมวดหมู่)
{{เก็บกวาด}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
| en_name = Nongbua Pittayakarn School
| schooltype = [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
| image =[[ไฟล์:Rebuild Logo buapit.png|180170px]]
| caption =
| address = ถนนอุดรธานี-เลย [[อำเภอเมืองหนองบัวลำภู]] [[จังหวัดหนองบัวลำภู]] 39000
| group = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
| district = [[เลย]]-[[หนองบัวลำภู]]
| นักเรียน = 3,263 คน <small>ปีการศึกษา 2560</small><ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1039760327&Area_CODE=101719 จำนวนนักเรียน]</ref>
| นักเรียน = 3,263 คน
| class_range = มัธยมศึกษา
| head_name =ผู้อำนวยการ
| head = นางวิลาวัลย์ พรมโส
| head =
| language = ภาษาที่มีการเรียนการสอน
{{flagicon|THA}} [[ภาษาไทย]]<br>{{flagicon|UK}} [[ภาษาอังกฤษ|ภาษาอังกฤษ]]<br>{{flagicon|China}} [[ภาษาจีนกลาง|ภาษาจีน]]<br>{{flagicon|Japan}} [[ภาษาญี่ปุ่น|ภาษาญี่ปุ่น]]
| headman =
| motto = ''' ปญฺญาปัญญา โลกสมิโลกัสมิ ปชฺโชโตปัชโชโต ''' <br/>ปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตในโลก
| song = มาร์ชโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
| colours = {{color box|pink}}{{color box|Deepskyblue}} [[ชมพู]]-[[ฟ้า]]
| campus =
}}
 
'''โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร''' ([[อักษรย่อ|ย่อ]]: น.พ.) เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]ประจำ[[จังหวัดหนองบัวลำภู]]เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ตอนต้น-6 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดหนองบัวลำภู ปัจจุบันมีอายุกว่า {{อายุ|2514|4|3}} ปี
 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ที่มีเพียง 3 แห่งในจังหวัดเท่านั้นได้แก่ [[โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร]] [[โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์]] และโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และยังเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษของจังหวัดหนองบัวลำภู ที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับ[[โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร]]
</gallery>
 
== ประวัติโดยย่อโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ==
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่คุ้มศรีสง่าเมือง ถนนยุทธศาสตร์ อุดรธานี-เลย เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๑๔ รับสมัครนักเรียนสหศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ในปีแรก ๆ อาศัยเรียนที่โรงเรียนหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น อาคารถาวรหลังแรกของโรงเรียนสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๖ (ปัจจุบัน คือ อาคาร ๓) เป็นอาคารแบบ ๒๑๖ โดยในครั้งแรกนั้นมีเฉพาะส่วนกลางของอาคารจำนวน ๘ ห้องเรียน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๔ ไร่ ครู-อาจารย์ ๓ คน นักเรียน ๙๐ คน ต่อมาภายหลังได้ต่อเติมเต็มรูปแบบและมีอาคารหลังอื่นๆ เพิ่มขึ้นมา<ref> ประวัติโรงเรียน</ref>
 
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารเปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 87 ห้องเรียน เป็นนักเรียนประมาณ 3200 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน ครูอาจารย์ประมาณ 220 คน
 
อาคาร== สถานที่ห้องพักครูภายในโรงเรียน ==
* อาคาร 1 -อาคารอำนวยการ
* อาคาร 2 -ห้องวิชาการ -กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 
* อาคาร 2 -ห้องวิชาการ3 -กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
* อาคาร 4 -กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
* อาคาร 35 -กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ -กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาการเรียนรู้การงานอาชีพและวัฒนธรรมเทคโนโลยี
* อาคาร 6 -กลุ่มสาระภาษาไทย -กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
* อาคารคหกรรม
อาคาร 4 -กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
* อาคารอุตสาหกรรม
 
* อาคารเกษตรกรรม
อาคาร 5 -กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ -กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
* อาคารหอประชุม
 
* สนามกีฬา
อาคาร 6 -กลุ่มสาระภาษาไทย -กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
* โรงอาหาร
* โดม (ลานหน้าเสาธง)
 
== รายนามผู้บริหาร ==
{{เรียงลำดับ|หนองบัวพิทยาคาร}}
[[หมวดหมู่:โรงเรียนประจำจังหวัด]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู]]
[[หมวดหมู่:โรงเรียนมาตรฐานสากล]]
60

การแก้ไข