ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|<center><center>
|<center>65.96<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอเมืองสุรินทร์]]<center>
|<center>1,066.26<center>
|<center>262,951<center>
|<center>246.61<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอชุมพลบุรี]]<center>
|<center>526.256<center>
|<center>71,787<center>
|<center>136.41<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอท่าตูม]]<center>
|<center>714.0<center>
|<center>96,900<center>
|<center>135.70<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอจอมพระ]]<center>
|<center>429.0<center>
|<center>60,337<center>
|<center>140.64<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอปราสาท]]<center>
|<center>908.386<center>
|<center>157,429<center>
|<center>173.30<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอกาบเชิง]]<center>
|<center>576.0<center>
|<center>61,344<center>
|<center>106.50<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอรัตนบุรี]]<center>
|<center>383.812<center>
|<center>94,103<center>
|<center>245.17<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอสนม]]<center>
|<center>203.0<center>
|<center>44,441<center>
|<center>218.92<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอศีขรภูมิ]]<center>
|<center>561.623<center>
|<center>135,909<center>
|<center>241.99<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอสังขะ]]<center>
|<center>1,009.0<center>
|<center>131,123<center>
|<center>129.95<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอลำดวน]]<center>
|<center>343.0<center>
|<center>31,270<center>
|<center>91.10<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอสำโรงทาบ]]<center>
|<center>421.37<center>
|<center>53,086<center>
|<center>125.98<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอบัวเชด]]<center>
|<center>479.0<center>
|<center>41,157<center>
|<center>85.90<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอพนมดงรัก]]<center>
|<center>318.0<center>
|<center>38,013<center>
|<center>119.50<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอศรีณรงค์]]<center>
|<center>410.0<center>
|<center>46,891<center>
|<center>114.36<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอเขวาสินรินทร์]]<center>
|<center>191.135<center>
|<center>35,020<center>
|<center>183.22<center>
|-
|<center>สุรินทร์<center>
|<center>[[อำเภอโนนนารายณ์]]<center>
|<center>161.4<center>
|<center>35,419<center>
|<center>219.44<center>
|-
|<center>หนองคาย<center>
761

การแก้ไข