ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Sawasdeeee/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|<center><center>
|<center>111.90<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอเมืองนครราชสีมา]]<center>
|<center>755.6<center>
|<center>460,187<center>
|<center>609.03<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอครบุรี]]<center>
|<center>1,816.9<center>
|<center>96,241<center>
|<center>52.96<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอเสิงสาง]]<center>
|<center>1,200.2<center>
|<center>70,668<center>
|<center>58.88<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอคง]]<center>
|<center>454.7<center>
|<center>81,334<center>
|<center>178.87<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอบ้านเหลื่อม]]<center>
|<center>218.9<center>
|<center>21,191<center>
|<center>96.80<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอจักราช]]<center>
|<center>501.7<center>
|<center>71,716<center>
|<center>142.94<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอโชคชัย]]<center>
|<center>503.9<center>
|<center>82,462<center>
|<center>163.64<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอด่านขุนทด]]<center>
|<center>1,428.1<center>
|<center>128,946<center>
|<center>90.29<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอโนนไทย]]<center>
|<center>542.0<center>
|<center>71,922<center>
|<center>132.69<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอโนนสูง]]<center>
|<center>677.0<center>
|<center>127,251<center>
|<center>187.96<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอขามสะแกแสง]]<center>
|<center>298.0<center>
|<center>43,300<center>
|<center>145.30<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอบัวใหญ่]]<center>
|<center>548.48<center>
|<center>83,009<center>
|<center>151.34<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอประทาย]]<center>
|<center>600.6<center>
|<center>77,787<center>
|<center>129.51<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอปักธงชัย]]<center>
|<center>1,374.3<center>
|<center>117,590<center>
|<center>85.56<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอพิมาย]]<center>
|<center>896.9<center>
|<center>130,249<center>
|<center>145.22<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอห้วยแถลง]]<center>
|<center>495.2<center>
|<center>76,115<center>
|<center>153.70<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอชุมพวง]]<center>
|<center>540.6<center>
|<center>83,319<center>
|<center>154.12<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอสูงเนิน]]<center>
|<center>782.9<center>
|<center>84,051<center>
|<center>107.35<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอขามทะเลสอ]]<center>
|<center>203.6<center>
|<center>29,919<center>
|<center>146.94<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอสีคิ้ว]]<center>
|<center>1,247.068<center>
|<center>125,935<center>
|<center>100.98<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอปากช่อง]]<center>
|<center>1,825.2<center>
|<center>194,812<center>
|<center>106.73<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอหนองบุญมาก]]<center>
|<center>590.4<center>
|<center>60,778<center>
|<center>102.94<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอแก้งสนามนาง]]<center>
|<center>308.00<center>
|<center>37,286<center>
|<center>121.05<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอโนนแดง]]<center>
|<center>193.4<center>
|<center>25,630<center>
|<center>132.52<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอวังน้ำเขียว]]<center>
|<center>1,129.996<center>
|<center>44,925<center>
|<center>39.75<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอเทพารักษ์]]<center>
|<center>357.5<center>
|<center>25,102<center>
|<center>70.21<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอเมืองยาง]]<center>
|<center>255.5<center>
|<center>28,126<center>
|<center>110.08<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอพระทองคำ]]<center>
|<center>359.5<center>
|<center>41,856<center>
|<center>116.42<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอลำทะเมนชัย]]<center>
|<center>308.5<center>
|<center>32,806<center>
|<center>106.34<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอบัวลาย]]<center>
|<center>133.1<center>
|<center>24,585<center>
|<center>184.71<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอสีดา]]<center>
|<center>170.1<center>
|<center>24,247<center>
|<center>142.54<center>
|-
|<center>นครราชสีมา<center>
|<center>[[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดนครราชสีมา)|อำเภอเฉลิมพระเกียรติ]]<center>
|<center>254.1<center>
|<center>35,881<center>
|<center>141.20<center>
|-
|<center>บึงกาฬ<center>
761

การแก้ไข