ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นวทุรคา"

เพิ่มขึ้น 6,202 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* พระแม่พรหมาจาริณี
ประวัติความเป็นมาของพระองค์: พระแม่กูษามาณฑาหรือพระแม่อทิศักติ ได้แบ่งภาคลงมาเป็นบุตรีของท้าวทักษะประชาบดีและมหารานีประสูติเป็นพระสตี ผู้ที่ได้วิวาห์กับพระศิวะ ดังนั้นรูปลักษณ์ที่ยังไม่วิวาห์ของเทวีองค์นี้ ได้รับการบูชาเป็นเทวีแห่งความโสด ''พระแม่พรหมาจาริณี''
 
วันที่บูชาพระองค์: วันที่สองหรือคืนที่สองของเทศกาลนวราตรี
 
ดาวเคราะห์ที่ควบคุม: ดาวอังคาร
 
มนตร์ประจำพระองค์: โอม เดวี บรัมมาจารินไย นะมะห์ ॐ देवी ब्रह्मचारिण्यै नम
 
ภาพลักษณ์ของพระองค์: พระองค์ทรงเดินพระบาทเปล่า ในพระหัตถ์ขวาทรงถือสร้อยจปามาลาหรือสร้อยเมล็ดรุทรักษะ และ ทรงถือหม้อน้ำกมัณฑลุในพระหัตถ์ซ้ายของพระองค์
 
* พระแม่จันทรกัณฏา
ประวัติความเป็นมาของพระองค์: พระแม่จันทรกัณฏา เป็นรูปลักษณ์ที่วิวาห์แล้วของพระแม่ปารวาตีต่อไปนี้จากพระแม่ไศลปุตรีและพระแม่มหาเคารี พระองค์เริ่มประดับประดาพระนาลาฏของพระองค์ด้วยพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว(จันทรา) คล้ายรูประฆัง(กัณฏา)จากนี้ไปพระองค์จะกลายเป็นที่รู้จักในนามของ ''พระแม่จันทรกัณฏา''
 
วันที่บูชาพระองค์: วันที่สามหรือคืนที่สามของเทศกาลนวราตรี
 
ดาวเคราะห์ที่ควบคุม: ดาวศุกร์
 
มนตร์ประจำพระองค์: โอม เดวี จันดรกันตาไย นะมะห์ ॐ देवी चन्द्रघण्टायै नम
 
ภาพลักษณ์ของพระองค์: พระแม่จันทรกัณฏา ทรงประทับบนเสือ พระองค์ทรงมีพระจันทร์เสี้ยว(จันทรา)บนพระนลาฏของพระองค์}}
ภาพลักษณ์ของพระองค์: พระแม่จันทรกัณฏา ทรงประทับบนเสือ พระองค์ทรงมีพระจันทร์เสี้ยว(จันทรา)บนพระนลาฏของพระองค์ซึ่งพระจันทร์เสี้ยวที่อยู่บนพระนลาฏของพระองค์นั้นดูราวกับระฆัง(กัณฏา)จึงเป็นที่มาของพระนามของพระองค์ พระองค์มีพระกร10พระกร ซึ่งแต่ละพระกรของพระองค์นั้นมีอาวุธหลายชนิดมี ตรีศูล คฑา ดาบ กมัณฑลุ ในพระหัตถ์ซ้ายที่ห้านั้น ทรงทำมือ วราทามุทรา ทรงถือลูกศร คันธนู และจปามาลาหรือสร้อยเมล็ดรุทรักษะ และพระหัตถ์ขวาที่ห้าทรงทำมืออภัยมุทรา
 
พลังศักติของพระองค์: รูปลักษณ์ของเทวีพระองค์นี้พร้อมสำหรับทำสงครามกับอาวุธในพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อปกป้องความสงบสุขและสวัสดิภาพของผู้ที่บูชาพระองค์ เชื่อว่าเสียงระฆังบนพระนลาฏของพระองค์สามารถปราบสิ่งชั่วร้ายทุกประเภทออกจากผู้ที่บูชาพระองค์
 
พระแม่กูษามาณฑา หรือ พระแม่อทิศักติ
ประวัติความเป็นมาของพระองค์: ช่วงที่พระองค์ทรงสร้างจักรวาลขึ้นมา พระแม่อทิศักติทรงสร้างเทพตรีมูรติขึ้นมาซึ่งมี พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ และทรงสร้างเทวีตรีศักติขึ้นมาซึ่งมี พระสุรัสวดี พระลักษมี และพระอุมา และพระแม่อทิศักติเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับพระสุริยเทพอีกด้วย
 
วันที่บูชาพระองค์: วันที่สี่หรือคืนที่สี่ของเทศกาลนวราตรี
 
ดาวเคราะห์ที่ควบคุม: ดวงอาทิตย์
 
มนตร์พระจำพระองค์ โอม เดวี กูชมาดาไย นะมะห์ ॐ देवी कूष्माण्डायै नम
 
รูปลักษณ์ของพระองค์: พระองค์ทรงประทับบนเสือ มีแปดพระกร พระองค์ถือ หม้อกมัณฑลุ ธนู บาดา ดอกบัว อมฤต กลาช(หม้อน้ำอมฤต) จาปามาลา(สร้อยลูปปัดรุทรักษะ) คฑา และจักร
 
พลังอำนาจศักติของพระองค์: พระองค์ทรงสร้างจักรวาลด้วยแสงแห่งรอยแย้มพระสรวลของพระองค์และเชื่อว่าพระองค์จะให้พลัง สิทธิ(พลังเหนือธรรมชาติ)และ นิทธิ(ความมั่งคั่ง) ให้กับผู้ที่บูชาพระองค์
 
* พระแม่สกันทมาตา
ประวัติความเป็นมาของพระองค์: ในรูปลักษณ์ของพระองค์ในฐานะพระมารดาของเทพเจ้าแห่งสงคราม พระสกันทะ (หรือที่เรียกว่า กรรติเกยะหรือขันทกุมาร) พระองค์ทรงเป็นที่รู้จักกันในนาม ''พระแม่สกันทมาตา''
 
วันที่บูชาพระองค์: วันที่5หรือคืนที่5ของเทศกาลนวราตรี
 
ดาวเคราะห์ที่ควบคุม: ดาวพุธ
 
มนตร์ประจำพระองค์: โอม เดวี สกันทมาตาไย นะมะห์ ॐ देवी स्कन्दमातायै नम
 
รูปลักษณ์ของพระองค์: พระแม่สกันทมาตา พระองค์ทรงประทับบนสิงโต ทรงอุ้มพระสกันทะไว้บนพระเพลาของพระองค์ พระสกันทะ(หรือที่เรียกว่า กรรติเกยะหรือมุรุกัน) ทรงเป็นพระเชษฐาของพระคเณศ พระแม่สกันทมาตาทรงมีพระกร4พระกร ทรงถือดอกบัวในพระหัตถ์ทั้ง2ข้างของพระองค์ ทรงอุ้มพระสกันทะในพระหัตถ์ข้างขวาและในพระหัตถ์ซ้ายทรงทำมืออภัยมุทรา
 
พลังศักติของพระองค์: ผู้ที่นับถือบูชาเทวีองค์นี้จะได้รับพรจากพระสกันทะ (หรือที่เรียกว่า กรรติเกยะ) เทพแห่งสงคราม
 
}}
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม