ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8"

เป็นพระราชโอรสใน สมเด็จพระเทพราชา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เป็นพระราชโอรสใน สมเด็จพระเทพราชา)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|succession = พระเจ้ากรุงศรีอยุธยา
|<nowiki> fath =
fatherสมเด็จพระเพทราชา]]</nowiki>| mother = [[นางกุสาวดี]]
| spouse =
| issue = [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ]]<br>[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]]<br>เจ้าฟ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม<br>เจ้าฟ้าหญิงแก้ว<ref>[http://www.kingdom-siam.org/ayudhya-e.html ราชอาณาจักรสยาม]</ref><br>[[พระองค์เจ้าทับทิม]]<ref>สุจิตต์ วงษ์เทศ. ''กรุงเทพฯ มาจากไหน?.'' กรุงเทพฯ:มติชน, 2548, หน้า 70</ref>
ผู้ใช้นิรนาม