ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชูษี เชิญยิ้ม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== สมาชิกในคณะ ชูศรี เชิญยิ้ม ==
* ''[[ถั่วแระ เชิญยิ้ม]] [ในฐานะหัวหน้าคนสนิท ต่อมาชูศรีมอบหมายได้ออกจากคณะไปมีผลงานละครโทรทัศน์แล้วให้เขาเป็นคนดูแลคณะเมื่อปี พ.ศ.2545] (พ.ศ.2542 - 2545)''
* ''[[นุ้ย เชิญยิ้ม]] (พ.ศ.2536 - 2538 / 2542 - 2544)''
* ''[[โหน่ง ชะชะช่า|โหน่ง เชิญยิ้ม]] (พ.ศ.2536 - 2537)''
168

การแก้ไข