ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ปัจจุบัน
|}
 
== ที่ตั้ง ==
[[ไฟล์:Asian Institute of Technology environment.jpg|thumb|left|อาคารเรียนและสภาพแวดล้อมภายในเอไอที]]
ระยะแรกของการก่อตั้ง บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สปอ. ''(ชื่อของสถาบันในขณะนั้น)'' ตั้งอยู่ในพื้นที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ต่อมาได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐบาลไทย อยู่บริเวณติดกับ[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต]]ในปัจจุบัน จึงได้พัฒนาเป็นที่ตั้งจนถึงทุกวันนี้
 
ด้านหน้าของสถาบันฯ เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นแนวกว้าง เดิมได้ออกแบบเพื่อเป็นพื้นที่ถอยร่นใช้กันเสียงและมลภาวะจากภายนอก และใช้เป็นพื้นที่สนามกอล์ฟ 9 หลุมสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ จนเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้มีโครงการเปลี่ยนพื้นที่สนามกอล์ฟเป็นพื้นที่[[สวนพฤกษศาสตร์]]เปิดให้บุคคลภายนอกได้ใช้ เป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียวที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี
 
นอกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว พื้นที่ติดกับสถาบันยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำคัญอย่าง [[อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย]] และ[[สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ]]
 
== ชีวิตนักศึกษา ==
ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยจากรายงานประจำปี พ.ศ. 2559 พบว่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียมีนักศึกษาเข้าใหม่มาจากประเทศต่างๆในทุกปี สามารถแบ่งออกเป็น[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] ร้อยละ 60 [[เอเชียใต้]]และ[[เอเชียตะวันตก]] ร้อยละ 27 [[เอเชียตะวันออก]]และ[[เอเชียกลาง]] ร้อยละ 7 [[ทวีปยุโรป]] ร้อยละ 4 และ[[ทวีปแอฟริกา]] ร้อยละ 2 รวมมีนักศึกษารวมทุกระดับจำนวน 2,192 คน ที่มาจาก 49 ประเทศทั่วโลก เป็นนักศึกษาไทยเพียงร้อยละ 30 ส่วนเพศของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายถึงร้อยละ 65 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 35<ref>[https://d2oc0ihd6a5bt.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/2404/2017/07/annualreport2016-ilovepdf-compressed.pdf Annual Report 2016]</ref>
 
นักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี จึงได้รับทุนการศึกษาที่สถาบัน โดยแบ่งออกเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน เช่น ทุนรัฐบาลไทย ทุนญี่ปุ่น ฯลฯ ร้อยละ 46 และมีเพียงนักศึกษาร้อยละ 20 เท่านั้น ที่ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเองทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนบางส่วน<ref>[https://blog.eduzones.com/magazine/177165 ทุนเยอะ!เอไอทีเปิดบ้านโชว์หลักสูตร-แจงข้อมูลทุน]</ref><ref>[https://www.ait.ac.th/admissions/scholarships/ Scholarships]</ref>
 
== การศึกษา ==
* ห้องสมุดเอไอที
* สถาบันภาษา
 
== ที่ตั้ง ==
[[ไฟล์:Asian Institute of Technology environment.jpg|thumb|left|อาคารเรียนและสภาพแวดล้อมภายในเอไอที]]
ระยะแรกของการก่อตั้ง บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สปอ. ''(ชื่อของสถาบันในขณะนั้น)'' ตั้งอยู่ในพื้นที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ต่อมาได้รับการอนุมัติให้ใช้พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐบาลไทย อยู่บริเวณติดกับ[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต]]ในปัจจุบัน จึงได้พัฒนาเป็นที่ตั้งจนถึงทุกวันนี้
 
ด้านหน้าของสถาบันฯ เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นแนวกว้าง เดิมได้ออกแบบเพื่อเป็นพื้นที่ถอยร่นใช้กันเสียงและมลภาวะจากภายนอก และใช้เป็นพื้นที่สนามกอล์ฟ 9 หลุมสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันฯ จนเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้มีโครงการเปลี่ยนพื้นที่สนามกอล์ฟเป็นพื้นที่[[สวนพฤกษศาสตร์]]เปิดให้บุคคลภายนอกได้ใช้ เป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียวที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี
 
นอกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว พื้นที่ติดกับสถาบันยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำคัญอย่าง [[อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย]] และ[[สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ]]
 
== ชีวิตนักศึกษา ==
ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยจากรายงานประจำปี พ.ศ. 2559 พบว่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียมีนักศึกษาเข้าใหม่มาจากประเทศต่างๆในทุกปี สามารถแบ่งออกเป็น[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] ร้อยละ 60 [[เอเชียใต้]]และ[[เอเชียตะวันตก]] ร้อยละ 27 [[เอเชียตะวันออก]]และ[[เอเชียกลาง]] ร้อยละ 7 [[ทวีปยุโรป]] ร้อยละ 4 และ[[ทวีปแอฟริกา]] ร้อยละ 2 รวมมีนักศึกษารวมทุกระดับจำนวน 2,192 คน ที่มาจาก 49 ประเทศทั่วโลก เป็นนักศึกษาไทยเพียงร้อยละ 30 ส่วนเพศของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายถึงร้อยละ 65 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 35<ref>[https://d2oc0ihd6a5bt.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/2404/2017/07/annualreport2016-ilovepdf-compressed.pdf Annual Report 2016]</ref>
 
นักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี จึงได้รับทุนการศึกษาที่สถาบัน โดยแบ่งออกเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน เช่น ทุนรัฐบาลไทย ทุนญี่ปุ่น ฯลฯ ร้อยละ 46 และมีเพียงนักศึกษาร้อยละ 20 เท่านั้น ที่ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเองทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนบางส่วน<ref>[https://blog.eduzones.com/magazine/177165 ทุนเยอะ!เอไอทีเปิดบ้านโชว์หลักสูตร-แจงข้อมูลทุน]</ref><ref>[https://www.ait.ac.th/admissions/scholarships/ Scholarships]</ref>
 
== อันดับและมาตรฐานมหาวิทยาลัย ==
6,398

การแก้ไข