ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| name = โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
| en_name = Khamsaen Wittayasan School
| coordinates =
| image = [[ไฟล์:ตราคำแสน.png|220px]]
[[ไฟล์:ป้ายคำแสน.jpg|230px|left|thumb|ป้ายโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์]]
 
'''โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์''' เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดสอนในปี พ.ศ. 2515 (17 พฤษภาคม 2515) การจัดตั้งโรงเรียนดำเนินการโดยนายเยื้อน ศรีศักดิ์ นายอำเภอนากลาง นายโชติ อินทรชาติ ศึกษาธิการอำเภอนากลางและนายนคร รัชชูวงศ์ ครูวิชาการอำเภอ ได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนและการขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาตามนโยบายของ[[กรมสามัญศึกษา]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] จนได้เปิดทำการสอนในปี พ.ศ. 2515 (17 พฤษภาคม 2515) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 90 คน โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดหนองบัวคำแสนเป็นที่เรียน สำหรับชื่อโรงเรียนนั้นได้ชื่อว่า '''โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์''' ไม่มีชื่อ "นากลาง" เนื่องจากในขณะนั้น นายอำเภอนากลางมีนโยบายที่เปลี่ยนชื่อจากนากลางเป็นหนองบัวคำแสน เพื่อเป็นการแก้เคล็ดที่ว่า นากลางเป็นดินแดนผู้ก่อการร้าย ทางการอนุมัติให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า '''โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์''' อักษรย่อว่า '''ค.ว.'''<ref>[https://www.dek-d.com/board/view/3498173/ ประวัติ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์]</ref>ในระยะเปิดใหม่ปีการศึกษา 2515 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรอัตราครูให้ยังไม่เพียงพอ จึงได้รับความช่วยเหลือจากทางอำเภออนุมัติให้ยืมครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาช่วย 2 ท่าน คือ นายล้วน เหล็กกล้า และนายเรือง ใจปิติ ส่วนครูสังกัดกรมสามัญศึกษาคนแรกของโรงเรียน คือ นางสาวรัตนาภรณ์ แสนสิทธิ์ และในปีการศึกษา 2547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้ง นายสนิท วงศ์แสงตา ผู้อำนวยการ[[โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร]] [[อำเภอโนนสัง]] [[จังหวัดหนองบัวลำภู]] มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์และโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2548 มีจำนวนห้องเรียน 45 ห้องเรียน และนักเรียน 1,764 คน
 
ปัจจุบัน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ มีอาคารเรียน 5 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,311 คน บุคลากรทั้งสิ้น 130 คน ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ ว่าที่พันตรี ดร.ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง<ref>[https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760331 รายชื่ออาคารและบุคลากร]</ref> นอกจากนี้โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ ทั้งยังเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและศูนย์การศึกษาภาษาอังกฤษ (ERIC Center) ของอำเภอนากลางอีกด้วย นอกจากนี้ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ยังมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแข่งขันเกมส์กระดาน A-math และ Crossword ที่สามารถเข้าไปแข่งขันในระดับชาติได้ในปีการศึกษา 2560 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ด้วย <ref>[http://art67.sillapa.net/sm-nation/modules/report/report_school_result_single.php?id=28&category_id=&category_name= ผลการแข่งขันวิชาการ 67]</ref>
 
== หลักสูตรที่เปิดสอน ==
ผู้ใช้นิรนาม