ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฟร็องซัว-ตีมอเลอง เดอ ชัวซี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''ฟรองซัวส์ ทิโมเลียน บาทหลวงแห่งซัวซีย์''' ({{lang-fr|François–Timoléon de Choisy}}, 2 ตุลาคม 1644 — 2 ตุลาคม 1724) [[บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ]] , [[บาทหลวง]] และนักเขียนชาวฝรั่งเศสเป็นที่รู้จักจากการติดตามคณะทูตของ [[อาแล็กซ็องดร์ อัศวินแห่งโชมง|เชอวาเลียร์ เดอ โชมองต์]] ราชทูตของ [[พระเจ้าหลุยส์ที่ 14]] ที่เข้ามาถวายพระราชสาส์นของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แด่ [[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]] เข้ามาเพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์เมื่อ ค.ศ. 1685
{{สั้นมาก}}
 
'''ฟรองซัวส์ ทิโมเลียน บาทหลวงแห่งซัวซีย์''' ({{lang-fr|François–Timoléon de Choisy}}, 2 ตุลาคม 1644 — 2 ตุลาคม 1724) [[บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ]] , [[บาทหลวง]] และนักเขียนชาวฝรั่งเศสเป็นที่รู้จักจากการติดตามคณะทูตของ [[อาแล็กซ็องดร์ อัศวินแห่งโชมง|เชอวาเลียร์ เดอ โชมองต์]] ราชทูตของ [[พระเจ้าหลุยส์ที่ 14]] ที่เข้ามาถวายพระราชสาส์นของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แด่ [[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]] เข้ามาเพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์
บาทหลวงซัวซีย์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1724 อันตรงกับวันเกิดอายุครบ 80 ปี
 
 
ผู้ใช้นิรนาม