ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โคตรรักเอ็งเลย"

* ดำเนินงานสร้าง : บาแรมยู
* อำนวยการสร้าง : สมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ
* ควบคุมงานสร้าง : ปรัชญาภูพิงค์ ปิ่นแก้ว,พังสะอาด สุกัญญา([[พิง วงศ์สถาปัตย์ลำพระเพลิง]])
* กำกับภาพยนตร์ : ภูพิงค์ปรัชญา พังสะอาดปิ่นแก้ว, ([[พิงสุกัญญา ลำพระเพลิง]])วงศ์สถาปัตย์
* บทภาพยนตร์ : ภูพิงค์ พังสะอาด ([[พิง ลำพระเพลิง]])
* กำกับภาพ : เดชา ศรีมันตะ
* กำกับศิลป์ : คมกฤษ ชักนำ
* ออกแบบเครื่องแต่งกาย : เกศิรี พลวราภรณ์, ยุทธนา นาคสีหมอก, ถานิสร์ จันทร์ล้ำเลิศ
* แต่งหน้า : เอกสิทธิ์ จุ้ยสำราญ Jun-Hye
 
== นักแสดง ==
ผู้ใช้นิรนาม