ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางนัตชินเมดอ"

 
== พระประวัติ ==
พระนางนัตชินเมดอเป็นพระธิดาพระองค์เดียวของ [[พระเจ้าตะโดเมงสอแห่งอังวะ]] พระอนุชาต่างพระมารดาของ [[พระเจ้าบุเรงนอง]] อุปราชแห่งเมืองอังวะและพระนาง [[อังวะมิบะยา]] ใน ค.ศ. 1556 ซึ่งทั้งสองพระองค์มีความสัมพันธ์เป็น พระปิตุลา (ลุง) – พระนัดดา (หลาน) พระนางนัตชินเมดอประทับนัตชินเมดอเจริญพระชนม์ใน [[อังวะ]] พระนางต่อมาได้ย้ายมาประทับที่ [[หงสาวดี]] เนื่องจากพระนางได้อภิเษกกับ [[มังกะยอชวา]] ซึ่งเป็นพระญาติชั้น 1 ทางฝ่ายพระมารดาและพระญาติห่าง ๆ ทางฝั่งพระบิดา
 
 
ผู้ใช้นิรนาม