ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นริสา พรหมสุภา"

|align="center"| [[แรงชัง]] ||align="center"| คุณหญิงเด่นหล้า ||align="center"|
|-
|rowspan="3" align="center"| 2561 ||align="center"| [[อุทัยเทวี]]ถิ่นผู้ดี ||align="center"| ศรีสมุทรเทวีแจ่ม ||align="center"| รอออกอากาศ
|-
|align="center"| เจ้าสาวช่างยนต์[[อุทัยเทวี]] ||align="center"| สดใสศรีสมุทรเทวี ||align="center"| รอออกอากาศ
|-
|align="center"| ถิ่นผู้ดีเจ้าสาวช่างยนต์ ||align="center"| แจ่มสดใส ||align="center"| รอออกอากาศ
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม