ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนนาวังศึกษาวิช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ขออนุญาติเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลเล็กน้อย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| นักเรียน = 1,335 คน <small>ปีการศึกษา 2560</small><ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1039760346&Area_CODE=101719 จำนวนนักเรียน]</ref>
| language = ภาษาที่มีการเรียนการสอน
{{flagicon|THA}} [[ภาษาไทย]]<br>{{flagicon|Japan}} [[ภาษาญี่ปุ่น|ภาษาญี่ปุ่น]]<br>{{flagicon|UK}} [[ภาษาอังกฤษ|ภาษาอังกฤษ]]<br>{{flagicon|China}} [[ภาษาจีนกลาง|ภาษาจีน]]<br>{{flagicon|Vietnam}} [[ภาษาเวียดนาม|ภาษาเวียดนาม]]<br>{{flagicon|South Korea}} [[ภาษาเกาหลี|ภาษาเกาหลี]]
| head_name =ผู้อำนวยการ
| head = ดร.สุขเกษม พาพินิจ
! จำนวนที่รับ
|-
|'''ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์โดยระบบคอมพิวเตอร์'''
|2 ห้องเรียน
|60 คน
! 120 คน
|-
|'''วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คุณภาพ'''
|1 ห้องเรียน
|30 คน
|-
| '''วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์'''
|3 ห้องเรียน
|90 คน
! 120 คน
|-
| '''คอมพิวเตอร์'''
|2 ห้องเรียน
|60 คน
|-
| '''ภาษาศาสตร์'''
|1 ห้องเรียน
|30 คน
|-
| '''เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม'''
|1 ห้องเรียน
|30 คน
60

การแก้ไข