ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| order1 = [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
| term_start1= 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
| term_end1 = 14 มียาคมมีนาคม พ.ศ. 2561
| order3 = [[ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ]]
| term_start3 = 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
}}
 
'''พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง''' ([[27 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2497]] — ) เป็นนายก[[สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์|สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์]] คนที่ 17 อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คนที่ 10 ของประเทศไทย อดีตสมาชิก[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] อดีตที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/039/11.PDF</ref> ในรัฐบาล[[ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร]]
 
== ชีวิตส่วนตัว ==
พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง หรือ พลตำรวจเอก ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง มีชื่อเล่นชื่อ '''อ๊อด''' สื่อมวลชนมักเรียกท่านว่า '''บิ๊กอ๊อด''' เกิดเมื่อวันที่ [[27 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2497]] ที่ อำเภอท่าเรือ [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] เป็นบุตร นางสมบัติ พุ่มพันธุ์ม่วง<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/D/053/112.PDF</ref> จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ [[โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] และเข้าศึกษาต่อใน รุ่น 15 (ตท.15) ก่อนจะเข้าศึกษาต่อที่ [[โรงเรียนนายร้อยตำรวจ]] รุ่น 31 (นรต.31) จบปริญญาตรีสาขา นิติศาสตร์บัณฑิต [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] จบปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมือง มหาวิทยาลัยปูนา จากอินเดีย จบปริญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต]] เขามีน้องชาย 1 คน ชื่อ พ.ต.อ.ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง ปัจจุบันเป็นผกก.5 บก.ป.
 
พลตำรวจเอก ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นอดีตนาย ตำรวจติดตาม [[มนตรี พงษ์พานิช]] ซึ่งต่อมาได้แนะนำให้เขารู้จักกับ [[เนวิน ชิดชอบ]] จนได้รับการสนับสนุนทางการเมือง<ref>[http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9530000095767 ตอบโจทย์เช็คบิลพันธมิตรฯ"สมยศ"ทำเพื่อใคร? สนองใคร?]</ref>เขายังเป็นลูกน้อง พล.ต.อ.[[พัชรวาท วงษ์สุวรรณ]] และเพื่อนร่วมงาน พล.ต.อ.[[เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์]] เขายังมีความสัมพันธ์อันดีกับ [[นิพนธ์ พร้อมพันธุ์]] และ [[วิชัย ศรีวัฒนประภา]] ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ภูผาธารา เขาใหญ่ จำกัด และ บริษัท เลอ โวเทล เขาใหญ่ จำกัด<ref>[https://www.isranews.org/investigative/investigate-news-person/40595-inves_40595.html คอนเนกชั่นลึก 'พล.ต.อ.สมยศ'ร่วมหุ้นธุรกิจกลุ่ม'วิไลลักษณ์'ผู้บริจาคเงิน'เพื่อไทย']</ref>
 
ชีวิตครอบครัว สมรสกับพจมาน พุ่มพันธุ์ม่วง มีบุตรด้วยกัน 2 คน ได้แก่ ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง และ ร้อยตำรวจโท รชต พุ่มพันธุ์ม่วง
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 พลตำรวจเอก สมยศ ได้รับการแต่งตั้งเป็น สมาชิก[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 122/2557
 
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลตำรวจเอก สมยศเป็น [[ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ]] คนใหม่ <ref>ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง) [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/183/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ] เล่ม ๑๓๑ ตอน ๑๘๓ หน้า ๒ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ </ref> โดยให้เริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนแรกที่จบการศึกษาปริญญาเอก
 
== นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ==
ผู้ใช้นิรนาม