ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานหัวหิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| stat2-header = เที่ยวบิน
| stat2-data = 613
| footnotes = https://minisite.airports.go.th/huahin
| footnotes = แหล่งข้อมูล: [[DAFIF]]<ref name=WAD>{{WAD|VTCN|source=[[DAFIF]]}}</ref><ref name=GCM>{{GCM|NNT|source=[[DAFIF]]}}</ref>[[กรมการบินพลเรือน]]<ref name=กรมการบินพลเรือน> http://www.aviation.go.th</ref>
}}
 
ในปี พ.ศ. 2561 สายการบินแอร์เอเซียมาเลเซีย(AK) ได้ดำเนินการเปิดเส้นทางบินตรงแบบประจำ ระหว่างท่าอากาศยานหัวหินไปกลับ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์<ref>[http://www.ryt9.com/s/iq05/2681850 เตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่ หัวหิน-มาเลเซีย]</ref>โดยทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ [[แอร์บัส เอ320]] ส่งผลให้ท่าอากาศยานหัวหินกลับมามีสายการบินพาณิชย์เปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากสายการบินกานต์แอร์มีปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตในการทำการบินไปก่อนหน้านี้ ซึ่งนับว่าเป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 11 ของประเทศไทย ที่ให้บริการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 
=== สายการบินที่ให้บริการในปัจจุบัน ===
 
{{airport-dest-list
|[[แอร์เอเชียมาเลเซีย]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์]]
'''เริ่มให้บริการวันที่ 18 พฤษภาคม 2561'''
|[[บัดเก็ทไลนส์เก็ดไลนส์ แอร์อินเตอร์]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง]]
'''เที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ Air Charter'''
}}
 
=== สายการบินที่เคยเปิดให้บริการ ===
 
{{airport-dest-list
|[[ไทยไลอ้อนแอร์]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง]]
}}
 
 
== ตารางการบินสายการบินแอร์เอเชียเบอร์ฮัด มาเลเซีย ==
 
 
เที่ยวบินขาเข้า -- Arrivaled Flight --
 
{| class="wikitable"
|-
! Dep. !! Lan. !! From !! Destination !! Flight !! Airplant !! Times !! Days !! Status
|-
| 10:00 || 11:00 ||[[ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์]] ||[[ท่าอากาศยานหัวหิน]] || AK-830||AIRBUS A-320|| 2 ชั่วโมง 00 นาที || จ.,พ.,ศ.,อา. || '''เริ่มบิน 18 พ.ค.61'''
|-
|}
 
เที่ยวบินขาออก -- Departure Flight --
{| class="wikitable"
|-
! Dep. !! Lan. !! From !! Destination !! Flight !! Airplant !! Times !! Days !! Status
|-
| 11:30 || 14:35 ||[[ท่าอากาศยานหัวหิน]] ||[[ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์]] || AK-831||AIRBUS A-320|| 2 ชั่วโมง 05 นาที || จ.,พ.,ศ.,อา. || '''เริ่มบิน 18 พ.ค.61'''
|-
|}
 
'''*** ตารางเวลาการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากสายการบินเพื่อความมั้นใจก่อนกำหนดการเดินทางจริงอีกครั้ง ***'''
 
 
 
== ท่าอากาศยานหัวหินในปัจจุบัน ==
67

การแก้ไข