ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตัวแปร (คณิตศาสตร์)"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
'''ตัวแปร''' คือ ลักษณะของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ แสดงได้โดยสัญลักษณ์ เช่น X,Y เป็นต้น
 
== สถิติศาสตร์ ==
ในการวัดข้อมูลตัวแปรจากกลุ่มตัวอย่าง จะแบ่งข้อมูลได้ ดังนี้
* '''ข้อมูลตัวแปรเดี่ยว (univariate data) ''' คือ มีตัวแปรเพียงตัวเดียวในการพิจารณา ตัวอย่างการพิจารณาตัวแปร เช่น การพิจารณาจากแผนภูมิแท่งความถี่(histogram), เส้นโค้งปกติ(normal distribution) เป็นต้น
* '''ข้อมูลตัวแปรคู่ (bivariate data)''' คือ มีตัวแปรสองตัว ในการพิจารณา ตัวอย่างเช่น การพิจารณา ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรX และ ตัวแปรY
* '''ข้อมูลตัวแปรพหุ (multivariate data)''' คือ ข้อมูลที่มีตัวแปร มากกว่าสองตัวแปรขึ้นไป
 
== ดูเพิ่ม ==
56,511

การแก้ไข