ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
| chairman = วิชัย ศรีขวัญ
| อธิการบดี = ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา เวชมี<brref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/049/21.PDF</ref>รักษาราชการแทนอธิการบดี
| tree = [[หางนกยูง|ดอกหางนกยูง]]
| colours = {{color box|#000080}}{{color box|green}} กรมท่า - เขียว
34,890

การแก้ไข