ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = ประธานคณะกรรมการ
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[ศาสตราจารย์พิเศษ]] [[ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม]]
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/049/1.PDF ประกาศพระราชโองการ เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายประจักษ์ บุญยัง)] เล่ม ๑๓๕ ตอน ๔๙ ง พิเศษ หน้า ๑ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ </ref>
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[ประจักษ์ บุญยัง]]
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ใช้นิรนาม