ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==== คณะนิติศาสตร์ ====
:*สาขาวิชานิติศาสตร์
==== คณะเศรษฐศาสตร์ ==== (ยุบคณะและโอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ไปสังกัดคณะบริหารธุรกิจ)
:*สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
====คณะพยาบาลศาสตร์====
:*สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์