ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

 
== ศูนย์ ==
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่างๆ เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลและบริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ต่างๆ ดังนี้<ref name="ประวัติโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร"/><ref>[http://www.med.nu.ac.th/2008fom/journaldatath/nuh2015/0-11_วารสารใต้ร่มเสลา.pdf วารสารใต้ร่มเสลา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายนศูนย์โรคเฉพาะทาง 2550โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร]</ref>
* [[ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร|ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ (ศธส.)โรคหัวใจ]]
* [[ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร|ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือตอนล่าง]]
* [[ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร|ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยา]]
* ศูนย์[[มะเร็ง]]
* ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร<ref>[http://www.hacc.nu.ac.th ศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร]</ref>
* ศูนย์[[ปลูกถ่ายอวัยวะ]]ภาคเหนือตอนล่างกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา
* ศูนย์[[โรคไต]]และ[[ไตเทียม]]
* ศูนย์วิจัย[[ภูมิคุ้มกันวิทยา]]รักษาผู้มีบุตรยาก
* สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า<ref>[http://www.nuccc.nu.ac.th/ สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร]</ref>
* ศูนย์[[สุขภาพ]]มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
== ความร่วมมือระดับนานาชาติ ==
4,940

การแก้ไข