ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซีเอ็ดยูเคชั่น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ประวัติ ==
 
* บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้ง ณ วันที่ 1011 ตุลาคมกันยายน พ.ศ. 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 99,000 บาท
* บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เป็น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในภาคอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจ สื่อและสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534
* เป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2536
ผู้ใช้นิรนาม