ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาลัย หุวะนันทน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| footnotes =
}}
'''ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์''' เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตอธิการบดี[[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]] อดีตสมาชิก[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2516|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]] อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<ref>[http://campus.sanook.com/947371/นิด้า-จัดงานเนื่องในโอกาส-100-ปี-ศ.ดร.มาลัย-หุวะนันทน์ นิด้า จัดงานเนื่องในโอกาส 100 ปี ศ.ดร.มาลัย หุวะนันทน์]</ref>
 
== ประวัติ ==
ศาสตราจารย์ มาลัย หุวะนันทน์ หรือ ศาสตราจารย์ ดร. มาลัย หุวะนันทน์ ม.ป.ช. ม.ว.ม. ท.จ.ว. จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางรํฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน และ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอินเดียนา เคยร่วมขบวนการสมาชิก[[เสรีไทย]] สายสหรัฐอเมริกาเคยเป็นข้าราชการสังกัด[[กระทรวงมหาดไทย (ประเทศไทย)|กระทรวงมหาดไทย]] เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ[[จังหวัดภูเก็ต]] ในระหว่างปี พ.ศ. 2494 ถึงปี พ.ศ. 2495<ref>[http://www.phuket.go.th/webpk/contents.php?str=residence_gover ทำเนียบผู้ว่าราชการการจังหวัดภูเก็ต]</ref> ต่อมาโอนย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำ[[คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] เคยดำรงตำแหน่งคณบดีในระหว่างปี พ.ศ. 2495 ถึงปี พ.ศ. 2499 ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นคนแรกในปี พ.ศ. 2497 และก่อตั้ง คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งโอนไปนิด้า
ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้ร่วมก่อตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/005/100.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]</ref> ในปี พ.ศ. 2510 จนถึงปี พ.ศ. 2514 และ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2515
 
1,844

การแก้ไข