ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย"

(แทนที่ "โซฟี โดโรเทอาแห่งฮันโนเวอร์" → "โซฟี โดโรเทอา แห่งฮันโนเฟอร์" +แทนที่ "ฮันโนเฟอร์ สมเ...)
 
== พงศาวลี ==
{{ahnentafel top|width=90%|สาแหรกพงศาวลีของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย}}
{{Ahnentafel-compact5
|style=font-size: 90%; line-height: 110%;
224

การแก้ไข