ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์"

 
=== ชั้นที่ 2 ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ ===
[[ไฟล์:DirekgunabhornChatuttha 5Direkkhunaphon 7.jpg|thumb|left|200px|เบญจมดิเรกคุณาภรณ์จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ด้านหน้ามีรูป[[ครุฑพ่าห์]]สีทองอยู่ในวงกลม พื้นลงยา[[สีแดง]] ขอบเป็นสร่ง[[เงิน]] รอบนอกมีกระจังเงินแปดทิศ และมีเปลวรัศมีทองแทรกตามระหว่าง เบื้องบนมี[[พระมหามงกุฎ]]ทองมีรัศมี]]
 
[[ไฟล์:Order of the Direkgunabhorn 2nd class (Thailand) ribbon.png|right|100px]]
14,315

การแก้ไข