ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไวยากรณ์"

Airport
(Airport)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ต้องการอ้างอิง}}อำภา ดูวิเศษ
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ไวยากรณ์''' (Grammar) คือ การศึกษากฎเกณฑ์ของ[[ภาษา]] ซึ่งรวมถึง [[เสียง]] คำศัพท์ [[ประโยค]] และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น การประสมคำ และการตีความ คำว่าไวยากรณ์ยังหมายถึงคุณลักษณะเชิงนามธรรมของตำราที่นำเสนอกฎเหล่านี้ด้วย
ผู้ใช้นิรนาม