ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กำลังกึ่งทหาร"

 
== ตัวอย่าง ==
* กองกำลัง[[ทหาร]]นอกแบบ (irregular military) เช่น กองกำลังอาสาสมัคร(militia) กองโจร ฯลฯ
* กองกำลัง[[สนับสนุน]] (auxiliary force) ของกองทัพ
* [[ตำรวจ]]บางประเภท เช่น [[ตำรวจกองหนุน]] (auxiliary police)
* กองกำลัง[[ปกป้อง]]หรือ[[พิทักษ์ชายแดน]] (border guard)
* กองกำลังความมั่นคงที่มีสถานะทาง[[ทหาร]]ไม่ชัดเจน เช่น [[กองกำลังภายใน]] (internal troop) ของรัสเซีย
* องค์การนักเรียนนาย[[ทหาร]]เยาวชนซึ่งไม่มีบทบาทในยาม[[สงคราม]] เช่น [[เหล่านักเรียนนายทหารแห่งชาติ]]ของอินเดีย
* [[กองอาสารักษาดินแดน]]
* [[ทหารพราน]]
ผู้ใช้นิรนาม