ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กำลังกึ่งทหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* องค์การนักเรียนนายทหารเยาวชนซึ่งไม่มีบทบาทในยามสงคราม เช่น [[เหล่านักเรียนนายทหารแห่งชาติ]]ของอินเดีย
* [[กองอาสารักษาดินแดน]]
* [[ทหารพราน]]
* อื่น ๆ เช่น [[ชุทซ์ชทัฟเฟล]] (เอสเอส) ของ[[นาซีเยอรมนี]]
 
166

การแก้ไข