ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงโยเซฟินแห่งบาเดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| พระสวามี = [[เจ้าชายชาลส์ แอนโทนี แห่งโฮเฮนซอลเลิร์น]]
| พระโอรส/ธิดา = [[เจ้าชายเลโอโปลด์แห่งโฮเฮนซอลเลิร์น]] </br>
[[สเตฟานีแห่งโฮเฮนซอลเลิร์นสเตฟานีแห่งโฮเอินโซลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน สมเด็จพระราชินีแห่งโปรตุเกสและอัลเกรฟ|สมเด็จพระราชินีสเตฟานีแห่งโปรตุเกส]]</br>
[[สมเด็จพระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย]]</br>
[[เจ้าชายอันทอนแห่งโฮเฮนซอลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน|เจ้าชายแอนโทนี]]</br>
 
*[[เจ้าชายเลโอโปลด์แห่งโฮเฮนซอลเลิร์น]] (ค.ศ. 1835– ค.ศ. 1905)
*[[เจ้าหญิงสเตฟานีแห่งโฮเฮนซอลเลิร์นสเตฟานีแห่งโฮเอินโซลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน สมเด็จพระราชินีแห่งโปรตุเกสและอัลเกรฟ]](ค.ศ. 1837– ค.ศ. 1859) ทรงอภิเษกสมรสกับ [[พระเจ้าเปดรูที่ 5 แห่งโปรตุเกส]]
*[[สมเด็จพระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย]] (ค.ศ. 1839– ค.ศ. 1914)
*[[เจ้าชายอันทอนแห่งโฮเฮนซอลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน|เจ้าชายแอนโทนี]] (ค.ศ. 1841– ค.ศ. 1866) สิ้นพระชนม์ในสงคราม
6,076

การแก้ไข