ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรซะไกง์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|legislature = [[รัฐสภาแห่งสหภาพ|ลุตตอ]]
|stat_year1 = 1325
|event_startevent_pre = สถาปนา [[อาณาจักรปีนยะ]]
|date_startdate_pre = 7 กุมภาพันธ์
|year_startyear_pre = 1313
|event_end = สถาปนา [[อาณาจักรอังวะ]]
|date_end = 26 กุมภาพันธ์
|era = สงครามกลางเมือง
|event_start1 = สะกายปกครองตนเอง
|date_start1 = 15 พฤษภาคม
|year_start1 = 1315–17 (นิตินัย) <br> 1325 (พฤตินัย)
|year_start1 = 1315
|event_start2 = สะกาย แยกตัวออก
|year_start12 = 1315–17 (นิตินัย) <br> 1325 (พฤตินัย)
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม