ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|งบประมาณ = 3,416,527,700 บาท <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/084/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๘๔ ก หน้า ๑ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ </ref>
|ชื่ออังกฤษ=Chulabhorn Royal Academy|chairman_label=ประธานสภา
| เว็บไซต์ = [http://www.cra.ac.th/ www.cra.ac.th]]}}
 
'''ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์''' ({{lang-en|Chulabhorn Royal Academy|CRA}}) สถาบันการศึกษาในกลุ่ม [[มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ]] ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/007/1.PDF พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๗ หน้า ๑ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ </ref> โดยมีผลบังคับใช้ในอีก 3 เดือนต่อมาคือในวันที่ 18 เมษายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิจัยและแพทย์ฝีมือดีเข้าสู่วงการแพทย์
2,641

การแก้ไข