ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขยบ้านนอก"

| หัสดี โอวัฒนา || || [[นพัตฏ์ธร มัททวีวงศ์|นพชัย มัททวีวงศ์]] || [[การิน ศตายุ]]
|-
| อีหนู || [[ปภัสสราปภัสรา เตชะไพบูลย์]] || กนกวรรณ บุรานนท์ || [[ธนิดา กาญจนวัฒน์]]
|-
| ทรงสม ยุทธนาวา || || || [[ชนิสาร์ บังคมเนตร]]
| คุณหญิงสิรี ศิริไพบูลย์ || [[ญาณี จงวิสุทธิ์]] || [[ดวงตา ตุงคะมณี]] || [[ดวงตา ตุงคะมณี]]
|-
| สุพจน์ ศิริไพบูลย์ || [[เศรษฐาcolspan ศิระฉายา]]= ||"3" [[เศรษฐาalign ศิระฉายา]]= |"center"| [[เศรษฐา ศิระฉายา]]
|-
| ผู้ใหญ่นาค || || [[มนตรี เจนอักษร]] || [[วรุฒ วรธรรม]]
ผู้ใช้นิรนาม