ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แปซิฟิกใต้ในอาณัติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|image_map =League of Nations mandate Pacific.png
|image_map_caption = ดินแดนอาณัติของสันนิบาติชาติในแปซิฟิก โดยหมายเลข 1 คือดินแดนแปซิฟิกใต้ในอาณัติ
|image_coat=EmblemSeal of the South Pacific Mandate.pngsvg
|capital = คอรอร์
|common_languages = [[ภาษาญี่ปุ่น|ญี่ปุ่น]] <small>(ทางการ)</small><br/>[[ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน|ออสโตรนีเซียน]]
24

การแก้ไข