ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิบัติการไม่คาดคิด"

(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
 
<ref name="OpRep-30">Operation Unthinkable..., p. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20101116160624/http://www.history.neu.edu/PRO2/pages/030.htm |date=16 November 2010 |title=30 (Annex) }}</ref>
<ref name="OpRep-24">Operation Unthinkable..., p. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20101116160324/http://www.history.neu.edu/PRO2/pages/024.htm |date=16 November 2010 |title=24 }}</ref>
 
{{สงครามเย็น}}
 
2,422

การแก้ไข