ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Mr.Big Bean/กระบะทราย c"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
ปฏิบัติการอันธิงคเบิล ได้เป็นปฏิบัติการแรกในช่วงสงครามเย็นที่กล่าวถึงการทำสงครามกับสหภาพโซเวียต<ref name="Costigliola-336"/> ทั้งสองมีแผนถูกเก็บเป็นความลับจนกระทั้งปี พ.ศ. 2541 <ref name="Gibbons-158"/>
==อ้างอิง==
{{reflist|30em|refs=
<ref name="Reynolds-250">Reynolds, p. 250</ref>
<ref name="Costigliola-336">Costigliola, p. 336</ref>
<ref name="Gibbons-158">Gibbons, p. 158</ref>
<ref name="OpRep-1">Operation Unthinkable..., p. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20101116160624/http://www.history.neu.edu/PRO2/pages/002.htm |date=16 November 2010 |title=1 }}</ref>
<ref name="OpRep-30">Operation Unthinkable..., p. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20101116160624/http://www.history.neu.edu/PRO2/pages/030.htm |date=16 November 2010 |title=30 (Annex) }}</ref>
<ref name="OpRep-24">Operation Unthinkable..., p. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20101116160324/http://www.history.neu.edu/PRO2/pages/024.htm |date=16 November 2010 |title=24 }}</ref>
<ref name="OpRep-35">Operation Unthinkable..., p. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20101116160624/http://www.history.neu.edu/PRO2/pages/035.htm |date=16 November 2010 |title=35 }}</ref>
}}
2,422

การแก้ไข