ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัศวินทิวทอนิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''คณะภราดรบ้านนักบุญมารีย์เยอรมันในเยรูซาเล็ม''' ({{lang-la|Ordo domus Sanctæ Mariæ Theutonicorum Hierosolymitanorum}}) หรือชื่อสามัญว่า '''คณะทิวทอนิก''' (หรือ '''คณะเยอรมัน'''ในปัจจุบัน) เป็นคณะทหารกองอัศวิน[[สมัยกลาง]]ของเยอรมนี และในสมัยใหม่เป็นคณะศาสนาคาทอลิกเต็มตัว ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนคริสต์ศาสนิกชนไปจาริกแสวงบุญยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ และตั้งโรงพยาบาล สมาชิกของคณะ เรียกว่า '''อัศวินทิวทอนิก''' เพราะยังได้รับราชการในคณะทหารที่ทำสงครามศาสนาในสมัยกลาง สมาชิกภาพทหารนั้นมีจำนวนน้อยอยู่เสมอ โดยมีอาสาสมัครและทหารรับจ้างเสริมกองกำลังตามที่จำเป็น หลัง[[การปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์]] เบลลีวิกแห่งยูเทรกต์ของคณะกลายเป็นโปรเตสแตนต์ สาขานี้ยังประกอบด้วยอัศวิน แต่คณะโรมันคาทอลิกสมัยใหม่ประกอบด้วยพระ ชีและผู้ร่วมงานโรมันคาทอลิก
 
== ประวัติ ==
1,631

การแก้ไข