ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสังฆราชไทย"

เมื่อสิ้นพระชนม์จะทรงได้รับเครื่องประกอบพระอิสริยยศ ได้แก่
* พระโกศกุดั่นน้อย (หรือ มากกว่า)
* พระเศวตฉัตร 3 ชั้นกางกั้นพระโกศ (หรือมากกว่า)
* เสด็จสรงน้ำพระศพ
* รับพระราชทานเพลิงพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ 100 วัน
* พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเช้า-เพล 100 วัน
* ริ้วกระบวนพระอิสริยยศเชิญพระโกศพระศพไปยังพระเมรุ
* พระเมรุผ้าขาว สำหรับพระราชทานเพลิงพระศพ (ปัจจุบันใช้พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส)
* เสด็จพระราชทานเพลิงพระศพ บำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ตลอดจนฉลองพระอัฐิ
* เศวตฉัตร 3 ชั้นสุมพระอัฐิบนพระเมรุ (หรือมากกว่า)
* เครื่องประโคมสังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง กลองชนะ จ่าปี่ จ่ากลอง
 
821

การแก้ไข