ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| สัญลักษณ์คณะ =
| วารสารคณะ = วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
| ที่อยู่ = '''กรุงเทพมหานครบางเขน''' <br />อาคาร11 ชั้น11<br />
'''ขอนแก่น''' <br />อาคาร3 ชั้น2<br />
| เว็บ = [https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ กรุงเทพมหานครบางเขน]<br />
[http://www.khonkaen.spu.ac.th/courses/master วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ขอนแก่น]<br />
}}
 
'''วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม''' ({{lang-en|Graduate College of Management, Sripatum University}}) เป็น [[วิทยาลัย]] สังกัด[[มหาวิทยาลัยศรีปทุม]] เปิดสอนทั้งหมด 2 แห่งคือ
1.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานครบางเขน และ2.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
 
== หลักสูตร ==
|-
| valign = "top" |
'''บางเขน'''
'''กรุงเทพมหานคร'''
| valign = "top" |
'''หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)'''
ผู้ใช้นิรนาม