ผลต่างระหว่างรุ่นของ "Bangkok รัก Stories"

| ภากร || [[เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์]]
|-
| ย่าสมร || [[ฉันทนา กิติยพันธ์]]
|-
| พิมพิลา || [[เพ็ญพักตร์ ศิริกุล]]
|-
| เมย์ || [[เทีย ทวีพาณิชย์พันธุ์]]
|-
| แจ๊ด || [[กนกฉัตร มรรยาทอ่อน]]
|-
| บื้อ || [[สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์]]
|-
| พิมพิลา || [[เพ็ญพักตร์ ศิริกุล]]
|-
| ย่าสมร || [[ฉันทนา กิติยพันธ์]]
|-
| ต๋อย || [[สมจิตร จงจอหอ]]
|-
| เมย์ || [[เทีย ทวีพาณิชย์พันธุ์]]
|-
| || [[ชลวิทย์ มีทองคำ]]
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม